rode-ict


Ga naar inhoud

ICT-advies

Diensten

U wilt advies over de opzet van de automatisering of het gebruik van ICT-hulpmiddelen binnen uw bedrijf?

Rode-ict kan gebruik maken van 25 jaar ervaring op ICT-gebied, waarvan 8 jaar als professioneel adviseur bij een grote onderneming op het gebied van tourisme en recreatie. Dat wil overigens niet zeggen dat rode-ict overal een pasklaar antwoord op heeft. Daarom worden de volgende stappen gevolgd bij een adviesopdracht.

Stap 1: Intake en contractering
In een kennismakingsgesprek wordt vastgesteld wat het probleem waarover u een advies wilt hebben inhoud. Na deze intake zal rode-ict een passende aanbieding doen. Als u deze aanbieding accepteert dan worden het vervolg van het traject ingegaan.

Stap 2: Gegevensverzameling en diagnose
Rode-ict onderzoekt, in nauwe samenwerking met u het probleem, voert gesprekken met de betrokken medewerkers en raadpleegt andere bronnen. Het probleem wordt op die manier van alle kanten belicht. Tijdens deze fase wordt regelmatig met u overlegd en worden de taken verdeeld. U brengt uw specifieke vakkennis in, wij die van ons.

Stap 3: Terugkoppeling en besluit tot actie
Er wordt in gezamenlijk overleg een advies opgesteld en dit advies wordt uiteindelijk gepresenteerd.

Stap 4: Implementatie
De in het advies voorgestelde stappen worden in werking gesteld.

Stap 5: Evaluatie
Na enige tijd wordt een evaluatiegesprek gehouden waarin alle aspecten van het adviesproces aan de orde komen. Is het adviesproces naar tevredenheid doorlopen? Heeft de implementatie van het advies het gewenste effect gehad? Op die manier leert rode-ict van elke adviesopdracht.


Het adviesproces is een proces dat samen met de opdrachtgever wordt doorlopen. In dit proces brengt rode-ict brengt zijn vakkennis en ervaring in en de opdrachtgever zijn of haar kennis van de organisatie. Hierdoor wordt het advies een gezamenlijke verantwoordelijkheid waardoor het draagvlak voor het advies binnen uw organisatie sterk wordt verbeterd.


(c) 2008, rode-ict | robert@rode-ict.nl

Terug naar inhoud | Terug naar hoofdmenu